chataronblog

Teach Less Learn More…

สั่งงานค้นคว้าในคาบเรียน

101 ความเห็น

ถึงนักเรียนชั้น ม.4/7 ม.4/8 และ ม.4/9

ให้กลุ่มงานนักเรียนค้นคว้าเรื่องที่กลุ่มงานตนเองสนใจมาอย่างน้อย 5 เรื่อง แล้ว โพสต์ เนื้อหาที่ค้นคว้ามาแต่ละเรื่อง (1 เรื่อง ต่อ 1 โพสต์) ในเว็บไซต์ของกลุ่มงานตนเอง เมื่อทำงานเสร็จแล้วให้รายงานตัวที่คอมเม้นท์ด้านล่างโพสต์นี้ โดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ของสมาชิกทั้งหมด และเว็บไซต์กลุ่ม ย้ำ!!! ว่าคอมเม้นท์ด้านล่างนี้เท่านั้น // รับทราบนะครับ // ขอให้ผู้มีความรู้ทุกท่านจงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับ

โฆษณา

101 thoughts on “สั่งงานค้นคว้าในคาบเรียน

  1. นางสาวธฤทัย ชวนกระโทก เลขที่23 ม.4/8
    นางสาว อาทิตยา กุณจัณทร์ เลขที่46 ม.4/8
    http://earnnr105.wordpress.com/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s