chataronblog

Teach Less Learn More…


ใส่ความเห็น

กล่องสมองกล IPST-MicroBOX(SE)

DSC05780 DSC05797

ม.2/1 กิจกรรมการศึกษาและทำความรู้จักกับอุปกรณ์กล่องสมองกล IPST-MicroBOX(SE)

โฆษณา


ใส่ความเห็น

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

DSC05714

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1/2 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557


ใส่ความเห็น

สอบออนไลน์และเรียนรู้ด้วยระบบ E-learning

DSC05536 DSC05756

 

นักเรียนชั้น ม.1/2 ทำการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และเรียนรู้จากระบบบทเรียนผ่านเว็บ